Hart van Mook

De gemeente is van plan om samen met een zorgverlener uit zuid Gelderland op de hoek van de Groesbeekseweg – Julianastraat een zorgcomplex te realiseren, deels gesloten voor demente bejaarden uit de regio en deels met een zestal aanleunwoningen.
Aan de ene kant wordt er nu een start gemaakt met de inrichting van het hart van Mook nu er eindelijk een projectontwikkelaar is gevonden die wil investeren. Anderzijds bepaalt deze keuze in sterke mate het verdere verloop van de inrichting van het hart van Mook. We vragen u uw mening kenbaar te maken via onze Poll.

Doe mee met de prijsvraag

Dorpsoverleg Mook schrijft prijsvraag uit

Foto01-DorpsoverlegMookDe locatie van het voormalige politiebureau in Mook, op de hoek van de Groesbeekseweg en de Koningin Julianastraat, ligt er kaal en verlaten bij. Dit is Dorpsoverleg Mook een doorn in het oog, vandaar dat wij een prijsvraag hebben uitgeschreven voor de dorpsbewoners. Het roept de Mokenaren op een ontwerp te maken voor een tijdelijke invulling van het braakliggende terrein op de hoek Groesbeekseweg/Koningin Julianastraat.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de prijsvraag >>>

De prijsvraag telt 2 rondes, in fase 1 gaat het om goede ideeën en een globaal ontwerp. Uit de inzendingen selecteert een jury maximaal 5 ontwerpen. De inzenders daarvan mogen deelnemen aan de tweede ronde. De inzendingen voor de eerste ronde mogen uit een ontwerp van maximaal 2 pagina’s A4 bestaan, voorzien van beeldmateriaal en een korte toelichting.
Ontwerpen inzenden kan via voorzitter@dorpsoverlegmook.nl.